• Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny Super Dry
  • Transmisja magnetyczna
  • Maksymalna temperatura używanej wody: 50 °C lub 90 °C
  • Dostepny w średnicach 15 mm (Q3 2,5 m3/h) oraz 20 mm (Q3 4 m3/h)
  • Zaprojektowany do komunikacji na odległość: może zostać wyposażony w kompaktowy moduł radiowy Wireless M-Bus lub w nadajnik z bezpośrednim wyjściem M-Bus
  • Certyfikat zgodności z Dyrektywą 2004/22/CE
  • Posiada certyfikaty do pomiaru wody pitnej otrzymane zgodnie z włoskimi i zagranicznymi regulacjami