Wodomierz JS 1,6 46 jest przeznaczony do pomiaru objętości wody zimnej przepływającej w poziomych (H) lub pionowych (V) przewodach instalacji o ciśnieniu do 16 bar. Jest to mieszkaniowy wodomierz jednostrumieniowy z całkowicie suchobieżnym liczydłem. Jedyną częścią pracującą w wodzie jest wirnik. Obroty wirnika, zasilanego jednym zwartym strumieniem wody, przekazywane są na moduł liczydła za pośrednictwem czołowego sprzęgła magnetycznego.

Suche, hermetyzowane w osobnym module liczydło sumuje objętość mierzonej wody i wskazuje wynik w postaci cyfrowej wygodnej do odczytu dla inkasenta. Liczydło umożliwia odczyt podwielokrotności m3 oraz wyposażone jest we wskaźnik ruchu umożliwiający automatyczną regulację i legalizację. Wodomierz posiada regulację wewnętrzną, a dostęp do organu pomiarowego przed ingerencją osób niepowołanych zabezpieczono plombą.

Wodomierz wykonano z materiałów o najwyższej jakości, odpornych na korozję i kondensację osadów, gwarantujących funkcjonalność wodomierza w zakresie temperatur od 0,1° do 70°C / 90°C. Elementy łożyskowania wykonano z gatunkowej stali odpornej na ścieranie oraz kamieni syntetycznych, pozostałe części w tym osłonę z nowoczesnych konstrukcyjnych tworzyw sztucznych. Wodomierz posiada dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną potwierdzone atestem PZH.

Zalety:

 • Stabilne parametry metrologiczne w czasie eksploatacji (PN-EN 14154:2011).
 • Podwyższona odporność wodomierza na zakłócenia powstające w wyniku oddziaływania zewnętrznych pól magnetycznych w stosunku do obowiązujących przepisów.
 • Poprawna praca w warunkach środowiskowych: klimatycznych i mechanicznych – klasa B, elektromagnetycznych – klasa E1.
 • Wysoka czułość – rejestracja przecieków i małych poborów wody, możliwość obserwacji progu rozruchu.
 • Liczydło 8 bębenkowe – łatwy odczyt wskazań podwielokrotności m3 na bębenkach.
 • Liczydło hermetyczne, klasa szczelności IP65 (ochrona urządzenia: 6-pyłoszczelne – 5-lanej strugi).
 • Odporność na zaburzenia przepływu po stronie dopływowej U=0 i odpływowej D=0, tzn. że nie są wymagane odcinki proste przed i za wodomierzem.
 • Łatwość zabudowy i odczytu wskazań wodomierza (możliwość obrotu liczydła w celu ułatwienia odczytu).
 • Zwiększona odporność na korozję i kondensację osadów, twardą wodę, zanieczyszczenia wody drobinami piasku itp.
 • Unikalne rozwiązania konstrukcyjne łożysk wirnika gwarantujące wysoką trwałość wodomierza.
 • Pełna zamienność części, łatwość napraw dzięki modułowej budowie.