Wodomierz JS 4,0 46 jest przeznaczony do pomiaru objętości wody ciepłej przepływającej w poziomych (H) lub pionowych (V) przewodach instalacji o ciśnieniu do 10 bar. Jest to mieszkaniowy wodomierz jednostrumieniowy z całkowicie suchobieżnym liczydłem. Jedyną częścią pracującą w wodzie jest wirnik. Obroty wirnika, zasilanego jednym zwartym strumieniem wody, przekazywane są na moduł liczydła za pośrednictwem czołowego sprzęgła magnetycznego.

Suche, hermetyzowane w osobnym module liczydło sumuje objętość mierzonej wody i wskazuje wynik w postaci cyfrowej wygodnej do odczytu dla inkasenta. Liczydło umożliwia odczyt podwielokrotności m3 oraz wyposażone jest we wskaźnik ruchu umożliwiający automatyczną regulację i legalizację. Wodomierz posiada regulację zewnętrzną, a dostęp do organu pomiarowego przed ingerencją osób niepowołanych zabezpieczono plombą.

Wodomierz wykonano z materiałów o najwyższej jakości, odpornych na korozję i kondensację osadów, gwarantujących funkcjonalność wodomierza w zakresie temperatur od 0,1° do 90°C. Elementy łożyskowania wykonano z gatunkowej stali odpornej na ścieranie oraz kamieni syntetycznych, pozostałe części z mosiądzu i nowoczesnych konstrukcyjnych tworzyw sztucznych. Wodomierz posiada dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną potwierdzone atestem PZH.