Ciepłomierz SENSOSTAR®2 jest przyrządem do pomiaru energii cieplnej dostarczanej do konsumenta. Typowy konsument będzie otrzymywał energię cieplną w formie podgrzanej wody z systemu centralnego ogrzewania lub z zakładu przemysłowego. Podgrzana woda wróci od konsumentów z niższą temperaturą niż przed jej dostarczeniem. Ta różnica temperatur, jak również objętość wody płynącej jest proporcjonalna do ilości energii zużytej.

Ciepłomierz SENSOSTAR®2 bierze pod uwagę dwie zmienne wyżej wspomniane, różnice temperatur między wejściem-wyjściem i całkowity przepływ objętości. Liczy i wizualizuje zużytą energię cieplną pokazując ją na 8-mio cyfrowym wyświetlaczu LCD.

CHARAKTERYSTYKA STRUKTURALNA

SENSOSTAR®2 ma 3 główne komponenty:

  1. wodomierz (mierzy objętość przepływu)
  2. dwie sondy temperatury (pomiar temperatur wejścia-wyjścia);
  3. mikroprocesor (opracowanie, zapamiętanie i wizualizacja danych).

Wodomierz (zwykle instalowany na zewnętrznej albo odprowadzającej rurze) nie jest typu magnetycznego, jest zatwierdzony w klasie C dla wszystkich pozycji instalacji, nawet w pozycji „tarczą na dół”. Transmisja sygnału proporcjonalna do szybkości turbiny wewnątrz licznika jest zrealizowana przez specjalny indukcyjny system. Sygnał jest wysłany do mikroprocesora, gdzie zostaje przekształcony w impulsy, a końcowo w objętość i prędkość przepływu. Razem z pomiarem temperatury otrzymanym z sondy ciepłomierza energia cieplna jest obliczana i wyświetlana na wyświetlaczu. Obliczenie jest nadzwyczaj dokładne i bierze pod uwagę zmianę gęstości wody wraz ze zmianą temperatury.

Oprócz powyższego obliczania i wskazywania zużytej energii (kalorii) jednostka mikroprocesorowa pokazuje również liczne inne informacje użyteczne dla ciepłowni i systemów dystrybucji jak poniżej:

  • całkowita objętość przepływu;
  • wejściowa i wyjściowa temperatura;
  • różnica temperatur (∆t);
  • chwilowe tempo przepływu;
  • moc cieplna;
  • ewentualna informacja o błędach.

Wyświetlacz może być obracany o 360° dla łatwiejszego odczytu. Jednostka jest zasilana baterią 6+ z 1-roczną gwarancją. Opcjonalnie 10+1.

SENSOSTAR®2 może działać w bardzo szerokim zakresie temperatur i różnic temperatur (∆t), dlatego ciepłomierz może być używany w szerokim zakresie przez zakłady przemysłowe.

 

maddalena-microclima5

Pliki do pobrania:

Karta produktu
Deklaracja zgodności