Czujniki przeznaczone do pomiaru temperatury mediów ciekłych i gazowych – zwłaszcza w systemach centralnego ogrzewania.

Głowicowy czujnik wykonany jest w oparciu o rezystor termometryczny Pt 100, Pt 500 lub Pt 1000, z kostką dwuzaciskową, która umożliwia pomiar 2-przewodowy (TSH 202) lub z kostką czterozaciskową, do pomiaru 4-przewodowego (TSH 204). Głowica wykonana jest ze stopu aluminiowego.

Czujniki dostarczane są w parach, ktore spełniają wymagania określone w przepisach metrologicznych o ciepłomierzach do wody, stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 8 stycznia 1999 r. (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 1, poz. 3 i Nr 8 poz.71 oraz z 2000 r. Nr 1, poz 1)

Dobór w pary dokonywany jest w oparciu o kryterium 60% dopuszczalnych błędów wynikających z Instrukcji GUM.

Każda para czujników wyposażona jest w osłony zewnętrzne o długościach zanurzeniowych od 65 mm do 450 mm dla czujników typu TSH 202 oraz od 65 mm do 240 mm dla czujników typu TSH 204, ze skokiem co 5 mm. Osłony wykonane są ze stali nierdzewnej.

Dane techniczne

Ilość zacisków2 - TSH 202, 4 - TSH 204
Rodzaj pomiaru2 lub 4. przewodowy
Zakres pomiarowy0°C≤ Θ ≤150°C
Zakres różnicy temperatur3K≤ ΔΘ ≤150K
Rezystor termometrycznyPt100, Pt500, Pt1000 wg DIN EN 60751:1996
Dopuszczalne ciśnienie robocze1,6 MPa
Max. prąd pomiarowy5 mA
Materiał osłony czujnika1H18N9
Stała czasowaτ0,5≤8s
Rodzaj przyłączagłowica aluminiowa typu MA

Dopuszczalny błąd pary czujników temperatury
ETd=±(0,5+9/ΔΘ)%x0,6

 

Czujnik parowany, głowicowy TSH 202/204