Czujniki przeznaczone do pomiaru temperatury mediów ciekłych i gazowych – zwłaszcza w systemach centralnego ogrzewania.

Czujnik wykonany jest w oparciu o rezystor termometryczny Pt 100, Pt 500 lub Pt 1000. Kabel przyłączeniowy w izolacji z gumy silikonowej, o przekroju żył miedzianych 2 x 0,25 mm2.

Czujniki dostarczane są w parach, ktore spełniają wymagania określone w przepisach metrologicznych o ciepłomierzach do wody, stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 8 stycznia 1999 r. (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 1, poz. 3 i Nr 8 poz.71 oraz z 2000 r. Nr 1, poz 1)

Dobór w pary dokonywany jest w oparciu o kryterium 60% dopuszczalnych błędów wynikających z Instrukcji GUM.

Celem ułatwienia montażu, czujniki w parze wyróżnione są tabliczkami w kolorze czerwonym (zasilanie) i niebieskim (powrót), dodatkowo końcówki kabli są oznaczone takimi samymi kolorami, co ułatwia szybki montaż do integratora.

Czujniki TS 400 montowane są bez osłon zewnętrznych. Konstrukcja czujników umożliwia ich bezpośredni montaż w zaworach, trójnikach i wodomierzach. Nakrętka mocująca posiada otwór do plombowania.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy0°C≤ Θ ≤150°C
Zakres różnicy temperatur3K≤ ΔΘ ≤150K
Rezystor termometrycznyPt100, Pt500, Pt1000 wg DIN EN 60751:1996
Dopuszczalne ciśnienie robocze1,6 MPa
Max. prąd pomiarowy5 mA
Materiał osłony zewnętrznejInconel
Stała czasowa z osłoną zewnętrzną
(wyznaczona w mieszanej wodzie)
τ0,5≤3s
Przewód przyłączeniowykabel silikonowy 2x0,25mm2 długości:
1. Pt100 0,5 - 3,0m
2. Pt500 0,5 - 15,0m
3. Pt1000 0,5 - 15,0m

Dopuszczalny błąd pary czujników temperatury
ETd=±(0,5+9/ΔΘ)%x0,6

Czujnik parowany TS 400