M-BUS określony normą PN-EN 1434-3, jest opartym na połączeniach kablowych systemem do przesyłania danych z liczników zużycia mediów. Został on zoptymalżowany do odczytywania danych z ciepłomierzy i wodomierzy, a jego uruchomienie jest możliwe przy niewielkich kosztach montażu dzięki zastosowaniu dwuzylowego kabla w strukturze drzewa i braku konieczności uwzględniania polaryzacji. Stanowi on korzystną cenowo alternatywę dla ręcznego odczytu liczników zasilanych z baterii.

System magistrali M-BUS umożliwia zdalny odczyt danych z liczników mierzących zużycie mediów włącznie z aktualnymi parametrami, bez potrzeby wchodzenia do pomieszczeń, w których są zamontowane. Dane gromadzone są w formacie ASCII umożliwiającym ich dalsze wykorzystanie na przykład przez programy do sporządzania rachunków. Klasyczną aplikacją jest bezpośrednia praca w magistrali ciepłomierzy takich jak CF Max, do których z kolei podłączone są wodomierze z elektronicznym wyjściem impulsowym jak UNIMAG PE. Sercem systemu jest centrala komputerowa zarządzająca magistralą umożliwiająca dalszy eksport danych telefonicznie lub przez Internet. Zarządzanie z poziomu komputera nadrzędnego jest możliwe za pomocą programu MBUSREAD.

Korzyści wynikające z centralnego odczytu za pomocą systemu M-BUS:

  • standard komputerowej transmisji danych zgodny z normą PN-EN 1434-3,
  • dostęp do danych bez potrzeby wchodzenia do mieszkania,
  • możliwość zdalnego diagnozowania błędów,
  • optymalizacja parametrów sieci poprzez stały dozór,
  • wyeliminowanie błędów powstających na skutek odczytywania i spisywania ręcznego.

itron_mbus

Pliki do pobrania:

Karta produktu