System radiowy odczytu wodomierzy.

Przeznaczenie
System jest przeznaczony do odczytu wodomierzy znajdujących się w budynkach wielorodzinnych jak i jednorodzinnych, domkach letniskowych, itp.; wszędzie tam gdzie jest utrudniony dostęp do wodomierzy.

Zasada działania
Wodomierze są wyposażone w nadajniki radiowe. Co określony czas nadają sygnał radiowy zawierający zakodowaną informację o wskazaniach podłączonych wodomierzy. Sygnał radiowy jest odbierany przez terminal. Odebrane i zdekodowane sygnały są zapisywane do pliku tekstowego, który może być następnie obrabiany przez systemy rozliczania mediów. Format pliku z danymi może być dopasowany do istniejącego u Klienta systemu czynszowego. Ponadto, formaty wymiany danych pomiędzy modemem i komputerem mogą być udostępnione Klientowi (umowa licencyjna) celem dostosowania do istniejących u Klienta rozwiązań.

Procedura odczytu danych
Wymagany sprzęt:

  • Terminal

Osoba wyposażona w w/w elementy udaje się na obiekt; przykładowo budynek wielorodzinny. Chodząc w pobliżu mieszkań, obserwuje wynik działania programu pokazujący stopień odczytania budynku; odczytujący ma wgląd w to, czy dane lokale zostały odczytane, czy jeszcze nie.

Zalety systemu
Główna zaletą systemu jest prostota procesu odczytu. Nie jest wymagane żadne specjalistyczne oprogramowanie. Uruchomienie i sprawdzenie systemu może nastąpić praktycznie natychmiast po zamontowaniu. System nie wymaga wielu nakładów w infrastrukturę komunikacyjną.

Ponadto system jest dalece elastyczny pozwalając się integrować z istniejącym oprogramowaniem. Na życzenie Klienta, możliwość instalacji opcji wykrywania ingerencji polem magnetycznym.

 

FlowService FT 01

Pliki do pobrania:

Karta produktu