Aquadis+ jest unowocześnionym ekstrasuchym wodomierzem objętościowym, spełniającym wymagania klasy C w każdej pozycji montażu.

Przeznaczony jest do rozliczania i dystrybucji wody zimnej przy czym jest wodomierzem całkowicie obojętnym na działanie silnego pola magnetycznego wytwarzanego przez magnesy neodymowe. Stosowany jest również jako element pomiarowy układu wyznaczającego charakterystykę zużycia wody w budynku. Łączy w sobie zalety najnowszej konstrukcji tłokowej oraz ekstrasuchego liczydła.

Aquadis+ jest zgodny z następującymi standardami:

 • Dyrektywa Europejska 75/33/EWG dla wodomierzy wody zimnej
 • Norma PN-ISO 4064
 • Zalecenia międzynarodowe OIML R49 (edycja 2003; 2004)
 • Zgodność z angielskim standardem BS 5728
 • Norma PN-EN 14154 – 2005 dla wodomierzy
 • Dyrektywa MID 2004/22/EC

Aquadis+ jest w 100% zgodny z wymaganiami higienicznymi dla produktów pracujących w kontakcie z wodą pitną.

Zakres pomiarowy

 • Klasa C w każdej pozycji montażu
 • Bardzo niski próg rozruchu pozwalający wykryć przecieki
 • Bardzo duży zakres pomiarowy dający współczynnik Qmax/Qmin>360 (dla Qn=1.5 m3/h)

Łatwość odczytu
Ekstrasuche liczydło wodomierza Aquadis+ oferuje dużo korzyści:

 • Obrót o blisko 360°
 • Duże rolki cyfrowe w kolorach ułatwiających odczyt
 • Zabezpieczenie obudowy: IP68
 • Hermetyczna obudowa miedziana zamknięta kopertą wykonaną z mineralnego szkła chroni liczydło przed uszkodzeniem i zaparowaniem
 • Detektor przecieków znajdujący się na tarczy licznika, ułatwia ich identyfikację
 • Liczydło przystosowane do zdalnego odczytu

 

 

Wodomierz Itron Aquadis+ (woda zimna)

Pliki do pobrania:

Karta produktu
Rysunki CAD (dwg)